Minimal Pair Exercise
Những người học ngoại ngữ như ngôn ngữ thứ hai thường bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ. Một số khó khăn như không thể phân biệt được các âm gần giống nhau, ví dụ như /i/ và /I:/. Bên cạnh đó có những âm sử dụng những chữ cái giống trong tiếng mẹ đẻ nhưng phát âm hơi khác một chút có thể làm cho người học phát âm sai vì họ luôn lẫn lộn với cách phát âm ở ngôn ngữ mẹ đẻ. Những âm như vậy có thể gọi là "Minimal pairs," hay những âm khác nhau rất nhỏ. Ứng dụng này sẽ giúp các bạn luyện tập các âm như thế trong tiếng Anh để có thể phát âm chính xác hơn cũng như nghe được tốt hơn.
Those who study English as a second language are often influenced by their own mother tongues. One of challenges they may encounter is that they are unable to distinguish sounds pronounced closely, such as /i/ vs /I:/. Besides, some sounds in their mother tongues seem to be pronounced similarly in English, but actually those sounds is slightly different. Therefore, they easily make mistakes as pronouncing those sounds. That kind of sounds is called "Minimal pairs," which seem the same but actually different. This page offers 37 pairs for you to practice. Hopefully, practicing with this page may help all you improve your English.
Listen
Check
Circle
60% Complete

/e/ and /eɪ/

Listen to the words below
get - gate
pepper - paper
wet - wait
let - late
Try again