...

Unit 3: Hello!

dads

Learn

...

Unit 2: Where are you from?

Chào mừng bạn đến với khóa học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Beginner. Trong bài này, bạn sẽ học từ vựng với chủ đề là Countries. Trong mục “Grammar” bạn sẽ tiếp tục học về 3 đại từ nhân xưng he, she, it và động từ to be đi kèm, tiếp đó là làm một số bài tập liên quan. Sau đó bạn sẽ luyện kỹ năng nghe và nói thông qua bài tập tương tác.

Learn

...

Unit 1: Hello!

Chào mừng bạn đến với khóa học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Beginner. Trong bài học mở đầu ngày hôm nay, các bạn sẽ được làm quen với những đoạn hội thoại chào hỏi cơ bản trong phần “Conversation”. Phần “Grammar” sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức về động từ to be đi kèm với hai đại từ nhân xưng đóng chức năng chủ ngữ I và You. Phần “Listening” sẽ giúp bạn luyện tập đọc các con số từ 0 đến 10 và luyện tập các câu thoại đơn giản.

Learn

Ads waiting for